BOC13006-2.jpg

BOC13005-2.jpg

BOC13004-2.jpg

BOC13003-2.jpg

Walls & Lights_13 (Lit room, installation)-2.jpg

Walls & Lights_12 (Split room installation)-2.jpg

Walls & Lights_11 (Untitled #5, light reflection)-2.jpg

Walls & Lights_10 (slip room installation, light reflection)-2.jpg

Walls & Lights_9 (view of entrance)-2.jpg

Walls & Lights_8 (view from entrance, installation)-2.jpg

Walls & Lights_7 (front room installation)-2.jpg

Walls & Lights_6 (front room, facing right installation)-2.jpg

Walls & Lights_5 (front room facing right installation)-2.jpg

Walls & Lights_4 (Untitled # 20 installation)-2.jpg

Walls & Lights_3 (view of entrance, cement paintings from corner)-2.jpg

Walls & Lights_2 (view of entrance, installation)-2.jpg

Walls & Lights_1 (Untitled #5, reflection)-2.jpg